Ensemblen Sylvestris

Inom kören verkar en mindre grupp som uppträder på olika tillställningar, äldre boenden och på allehanda fester där det behövs körsång. Namnet på den är Ensemblen Sylvestris. Den har bl.a.samarbetat med en motsvarande grupp, GAME Ensemble, från Gamelikören i Gammelstaden. Ensemblerna gav sin första konsert  "Tro, hopp och kärlek" 24.2.2018 i Olaus Petri kyrka. Repertoar nordisk och engelsk körlyrik.

_____________________________________

 

 

Inga händelser på kommande