Furorna 23.2.2022 i Sökö kapell.

Furorna blickar ständigt framåt

Vi i är en ambitiös, välorganiserad och miljömedveten seniorkör, som gärna bygger nätverk med andra likasinnade körer i Finland och övriga Norden. Kören ger normalt flera konserter per år och uppträder flitigt på olika seniortillställningar i huvudstadsregionen. Det ger oss övningsmotivation och vana att uppträda samt ständigt givande musikupplevelser.

År 2023 fyller vi 30 år och det firar vi hela året med en mängd olika evenemang.

 

FURORNA HÖSTEN 2022

SOPRANER
Harriet Ahonen 
Marja Antila
Camilla Dannbäck 
Virve Forssell
Heidi Helme
Melita Holmström
Kristina Ifström
Tarja Kaasinen
Raija Kallonen
Ulli Kroll
Anna Lietzén
Stina Michelson
Inge-Britt Sandström
Ulla Sandström
Helga Varanki
    

ALTAR
Melita Alfthan
Mona Bergring
Monica Björkman
Benita Bärlund
Marina Calander
Marianne Forsström 
Lisbeth Franck
Margareta Fraser
Christine Grandell
Solveig Herlin
Beryl Pimenoff
Peggy Richter
Marianne Sahari
Marjatta Staffans
Brita Toivonen
 

TENORER
Göran Bärlund
Klaus Klemets 
Matts Kronqvist
Anders Lindgren
Erkki Lintunen
Gunnar Nyman
Bo-Eric Rosenqvist
 

BASAR
Heikki Alavesa
Jan Eriksson
Thomas Franck
Lars-Axel Lindberg
Acke Perander
Ralf Pousàr
Olof Staffans

DIRIGENT
Håkan Wikman